Harmonogram

Do 01/09/2019

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Hackathonie

Do 06/09/2019

Poinformowanie uczestników o akceptacji zgłoszeń do udziału w Hackathonie

09/09/2019

Webinar przygotowujący do Hackathonu

18 – 19/09/2019

Przeprowadzenie Hackathonu

20/09/2019

Podsumowanie Hackathonu i prezentacje nagrodzonych zespołów w ramach Forum e-Zdrowia