Aneta Kulma

Zastępca Dyrektora do spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych,
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

W Centrum zatrudniona od stycznia 2010 r., gdzie w okresie od czerwca 2011 r. do czerwca 2019 r. pełniła funkcję Głównego Księgowego.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Ekonomia oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw, Podatki i Prawo Podatkowe oraz Audyt i Kontrola Zarządcza. W ramach ostatnich uzyskała certyfikat Certified Government Auditing Professional (CGAP), uprawniający do wykonywania zadań audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

W celu dalszego rozwoju i pogłębienia wiedzy kierunkowej w obszarze zarządzania projektami IT ochrony zdrowia, w roku 2018 na Akademii Leona Koźmińskiego rozpoczęła studia menedżerskie na kierunku MBA w IT.

Jako Zastępca Dyrektora odpowiedzialna jest za nadzór nad obszarami dot. rozwoju i eksploatacji systemów teleinformatycznych budowanych w Centrum oraz wsparcia realizacji projektów i usług.

Przez grono współpracowników oraz partnerów biznesowych postrzegana jest jako menadżer skoncentrowany na skutecznej realizacji postawionych celów i wyzwań oraz zaangażowany w realizację statutowych zadań jednostki. Jednocześnie nie pozostający obojętnym na budowanie dobrych relacji ze współpracownikami, co przejawia się m.in.: poprzez dbałość o dobrą atmosferę pracy oraz wysoki poziom empatii.