Anna Potrzebowska

Naczelnik Wydziału e-Usług, Departament e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Koordynuje i nadzoruje prace nad projektami w zakresie publicznych systemów teleinformatycznych w sektorze zdrowia finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.