Krystyna Chrzanowska

Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej, Centrum Zdrowia Dziecka

Krystyna Chrzanowska (MD, PhD) jest specjalistą w zakresie pediatrii i medycyny genetycznej oraz  Profesorem Zwyczajnym w Centrum Zdrowia Dziecka. W uznaniu jej zasług w zakresie praktyki klinicznej oraz aktywnego udziału w rozwoju genetyki klinicznej, w roku 2012 odebrała nominację na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego ds. Genetyki Klinicznej z rąk starosty Województwa Mazowieckiego.

Jej wkład w badania nad genetycznie uwarunkowanymi chorobami niestabilności chromosomowej,  który znalazł wyraz w licznych publikacjach naukowych, został doceniony i nagrodzony przez Polską Akademię Nauk w 2010 roku. Wielokrotnie potem była członkiem wielu komisji w ramach Polskiej Akademii Nauk.

Od początku swojej profesjonalnej drogi zawodowej Krystyna Chrzanowska koncentruje swoją uwagę na pacjentach pediatrycznych, a głównym obszarem jej zainteresowań są kliniczne I diagnostyczne aspekty genetycznie uwarunkowanych rzadkich schorzeń, takich jak zespoły dysmorficzne, syndromy chromosomalne i niestabilności genomowej, zespoły imprintingu genomowego oraz guzów dziecięcych. Krystyna jest autorką ponad dwustu pięćdziesięciu autorskich publikacji, (135 z nich jest indeksowanych w PubMed), artykułów przekrojowych oraz materiałów książkowych.

Od roku 2012 Krystyna Chrzanowska współpracuje z Orphanet (portalem o chorobach rzadkich) w ramach Akcji Wspólnej Orphanet (2012-2014) oraz Akcji Orphanet Dedykowanej Chorobom Rzadkim (2015-2017).

Obecnie jest krajowym koordynatorem Sieci Orphanet ONW w Polsce. Jednocześnie, od stycznia 2019, posiada status członka Komitetu Wykonawczego w ramach Europejskiego Programu Wspólnego na rzecz Chorób Rzadkich (EJP RD).