Krzysztof Ozierański

Członek Rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Lekarz rezydent, członek Rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Ukończył studia doktoranckie w WUM obroną z wyróżnieniem pracy doktorskiej pt. „Terapia niewydolności serca w Polsce na podstawie międzynarodowych rejestrów obserwacyjnych”. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także grup roboczych: chorób mięśnia sercowego i osierdzia, niewydolności serca oraz farmakoterapii sercowo-naczyniowej.  Wykonuje zabiegi z zakresu elektroterapii oraz biopsję mięśnia sercowego. Uczestniczył w licznych stażach naukowych i klinicznych we Włoszech, Hiszpanii oraz Anglii. Prowadzi liczne granty naukowe oraz jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu kardiologii. Główne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą niewydolności serca, zapalenia mięśnia sercowego,elektrofizjologii oraz e-zdrowia/technik mobilnych.

 

Działacz samorządu lekarskiego – członek Rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy.