Marcin Zieliński

Kierownik Wydziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Elektrotechniki i Telekomunikacji.

Karierę zawodowa rozpoczął jako konstruktor systemów sterowania dla pojazdów szynowych. Doświadczenie zdobywał początkowo jako inżynier telekomunikacji w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnej, a następnie jako architekt telekomunikacyjnych systemów bilingowych.

Jako kierownik Wydziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odpowiedzialny jest za budowę i rozwój systemów informatycznych w obszarze e-zdrowia. Odpowiada również  za zespół ekspertów i programistów, którzy rozwijają systemy teleinformatyczne. W ostatnim okresie wspólnie z zespołem podjął się zadania refaktoringu systemów zbudowanych w oparciu o stare technologie.