Michał Brzeziński

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Michał Brzeziński, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, członek Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego. W latach 2015-2016 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ. W latach 2016-2017 ekspert pomocniczy Ministerstwa Zdrowia w zakresie pediatrycznych map potrzeb zdrowotnych. Ekspert instytucji publicznych i prywatnych m.in. Banku Światowego, Światowej Organizacji Zdrowia, Fundacji Medicover, Fundacji „Szkoła Liderów”. Autor licznych samorządowych programów polityki zdrowotnej oraz strategii zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego.