Monika Michalska-Mazgaj

Dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego