Wiktor Rynowiecki

Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Szkołę Główną Handlową na kierunku Zarządzanie.

Karierę zawodową rozpoczął w sektorze telekomunikacji. W latach 2010 – 2018 roku prowadził projekty informatyczne w Raiffeisen Bank Polska oraz PKO BP. W Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zatrudniony jest od września 2018. Jako Zastępca Dyrektora nadzoruje obszary związane z budową, wdrażaniem oraz utrzymaniem platformy P1, w ramach której realizowane są usługi e-Recepty, e-Skierowania, wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl). Dodatkowo, odpowiada za projekt Informatyzacji Publicznej Służby Krwi oraz Rozwoju Nadzoru nad Krwiolecznictwem, w ramach którego CSIOZ buduje nowoczesne, centralne narzędzie wspomagające procesy biznesowe dla Centrów Krwiodawstwa, szpitali oraz dawców krwi.