Wojciech Jaworski

Kierownik projektu B+R, LekSeek Polska

Uzyskał stopień doktora informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracuje jako adiunkt w Instytucie Informatyki. Obecnie jest kierownikiem projektu B+R w firmie LekSeek, poświęconego analizie i strukturyzacji wiedzy o lekach. Ekspert z zakresu przetwarzania języka naturalnego, reprezentacji wiedzy i uczenia maszynowego. W ramach swojej działalności uczestniczył w projektach infrastrukturalnych: Synat (opracował interfejs w języku naturalnym do wyszukiwarki semantycznej), Reconcile (badania wiarygodności treści w internecie) i Clarin PL (stworzył Kategorialny Parser Składniowo Semantyczny „ENIAM”). Uczestniczył również w projekcie badawczo rozwojowym w firmie Selidor (system dialogowy do rezerwacji usług).