Transmisja wideo z Forum e-Zdrowia: 19.09 (czwartek), 09.00 – 14.00, 14.45 – 16.15

09.00 – 09.30
Sesja otwierająca.
Wystąpienia Przedstawicieli Patronów Honorowych
09.30 – 10.30
Wystąpienia wprowadzające: cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia.
Czym jest cyfrowa transformacja? Czy jesteśmy gotowi na globalizację w obszarze zdrowia?
10.30 – 11.00
Panel dyskusyjny – cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia
11.30 – 12.45
Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia – główne wyzwania i kierunki działań w Polsce
12.45 – 14.00
Panel dyskusyjny – strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia w Polsce
14.45 – 16.15
Cyfrowe zdrowie – nowe trendy i inspiracje