17 – 19 listopada 2020
konferencja on-line

Cyfrowa transformacja
w obszarze zdrowia

Forum e-Zdrowia

Weź udział w debacie o cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia.
Posłuchaj międzynarodowych ekspertów w chwili przełomu.
Dołącz do tych, którzy tworzą ekosystem cyfrowego zdrowia.

[ycd_countdown id=13711]

Forum e-Zdrowia to międzynarodowa konferencja z udziałem managerów i ekspertów, profesjonalistów medycznych, reprezentantów pacjentów oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych.

Ponad 100
Prelegentów

Ponad 50 patronów i partnerów: instytucji, organizacji i firm

Identyfikacja wyzwań i problemów

Poznawanie dobrych
praktyk

Wymiana doświadczeń
i wzajemne inspiracje

Dyskusje, wnioski i rekomendacje

Główne tematy konferencji

Cyfrowe zdrowie w nowych czasach

  • Kluczowe aspekty przełomu
  • Cyfrowe zdrowie – priorytet EU
  • Szanse i kierunki rozwoju e-zdrowia w Polsce
  • Rozwiązania e-zdrowia w walce z COVID

Pacjent w centrum cyfrowego systemu zdrowia

  • Doświadczenie pacjenta
  • Ciągłość zdrowia: od reaktywności do prewencji
  • Teleopieka

Technologie cyfrowego zdrowia

  • Kluczowe aspekty technologii w e-zdrowiu
  • Digital Therapeutics
  • Case studies

Cyfrowe zdrowie na świecie jest już częścią codziennego życia. Cyfrowa transformacja – przyspieszana przez pandemię – zmienia obszar zdrowia, ale zakres i jakość wprowadzanych rozwiązań zależą od dialogu i współpracy wszystkich interesariuszy. Zapraszam na Forum e-Zdrowia 2020

Artur Pruszko, Dyrektor Forum e-Zdrowia

Podczas Forum gościć będziemy wiele znamienitych osób

Wśród prelegentów Forum będą

Adam Niedzielski Minister Zdrowia
Charles Alessi HIMSS
Charles Parisot IHE Europe
Beata Małecka–Libera Senator RP
Agnieszka Kapała-Sokalska Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego
Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Magdalena Czarzyńska-Jachim Wiceprezydentka Sopotu
Marcin Gruchała Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Bartlomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta
Roman Topór-Mądry Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
Radosław Sierpiński Agencja Badań Medycznych
Michał Bedlicki Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Dariusz Dziełak NFZ
Hans Erik Henriksen Healthcare Denmark
Ofir Marer Ministerstwo Zdrowia, Izrael
Aviad Tamir Invest in Israel
Sascha Marschang European Public Health Alliance
Nick Guldemond Moscow State Medical University / Leiden University Medical Center
Ljubisav Matejevic GCCCF / Preventicus
Liz Ashall-Payne CEO ORCHA
Zohar Singer Clalit Health Services, Izrael
Łukasz Jankowski Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie
Jarosław J. Fedorowski Polska Federacja Szpitali
Janusz Boniecki Polska Federacja Szpitali
Ligia Kornowska Polska Federacja Szpitali
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Naczelna Rada Aptekarska
Tomasz Judycki Polska Izba Informatyki Medycznej / Atende Medica
Marek Balicki Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Tomasz Zieliński Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie"
Andrzej Sokołowski Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
Robert Mołdach Instytut Zdrowia i Demokracji
Maria Libura Klub Jagielloński / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Markus Sieger Polpharma SA
Krzysztof Groyecki Asseco Poland
Grażyna Rubiś-Liolios GE Healthcare Poland
Paweł Mańdok Agfa Healthcare Poland
Marcin Romanowski Comarch Healthcare
Andrzej Osuch Lux Med
Artur Białkowski Medicover
Piotr Soszyński Medicover
Michał Kępowicz Philips Health Systems Poland & Baltics
Tomasz Staszelis Polpharma
Piotr Popowski Gdański Uniwersytet Medyczny / PTPZ
Artur Pruszko Dyrektor Forum e-Zdrowia