Materiały Forum e-Zdrowia

Cyfrowe zdrowie w czasach przełomu – Artur Pruszko, Dyrektor Forum e-Zdrowia
Podsumowanie Forum e-Zdrowia 2020