Roman Kolek

Wicemarszałek Województwa Opolskiego

W roku 1987 ukończył studia w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na Wydziale Lekarskim w Zabrzu, jest absolwentem wielu studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia. Posiada doświadczenie na stanowiskach zarządzania w ochronie zdrowia i samorządowe.  Pracował w ZOZ-ie w Strzelcach Opolskich – najpierw jako stażysta, potem lekarz anestezjolog i zastępca ordynatora.

W latach 1999 – 2002 był Dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W 2002 roku został zastępcą Dyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, a od powstania Narodowego Funduszu Zdrowia pełnił funkcję z-cy dyrektora Opolskiego OW NFZ. W latach 1999 – 2002 był radnym Rady Powiatu Strzeleckiego, zaś w latach 2003 – 2004 radnym województwa opolskiego.

Od października 2007 r., we współpracy z prof. Walerią Hryniewicz – nadzorującą Narodowy Program Ochrony Antybiotyków prowadził Program Racjonalizacji Antybiotykoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych prowadzonym w Europie działaniom ograniczającym szerzenie się zakażeń i zmniejszającym konsumpcję antybiotyków. Brał także udział w opracowywaniu zmian w polityce zdrowotnej państwa w ramach inicjatywy „Akademia Zdrowia 2013”. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i finansowania świadczeń zdrowotnych.

W Zarządzie Województwa pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Opolskiego, zajmując się sprawami ochrony zdrowia i polityki społecznej, edukacji i rynku pracy. W kadencji 2014 – 2018 oraz 2018 – 2023 jest radnym województwa.

Jest odznaczony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. Jego hobby to sport i turystyka – szczególnie siatkówka, tenis, tenis stołowy oraz narciarstwo alpejskie.