Rozpoczął działalność Warsaw Health Innovation Hub

16-06-2021
WHIH to pierwsza inicjatywa zmierzająca do przyspieszenia wprowadzania innowacji w ochronie zdrowia w naszej części Europy / gov.pl

Tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych w celu budowy nowoczesnego systemu ochrony zdrowia wykorzystującego technologie cyfrowe – to cel uruchomionej właśnie inicjatywy WHIH.

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) jest wspólnym projektem Agencji Badań Medycznych oraz firm Astra Zeneca, Roche, Microsoft oraz jedynej polskiej w tym zestawieniu Polpharmy. Operatorem przedsięwzięcia i opiekunem firm jest natomiast EIT Health. Jak twierdzą pomysłodawcy, ta koncepcja stwarza wreszcie warunki, pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w rzeczywiste rozwiązania: produkty, procesy czy usługi.

– WHIH to pierwsza tego typu platforma nie tylko w Polsce, ale także w Europie Centralnej. Potencjał naszych badaczy i firm, a także doświadczenie globalnego sektora biotech pozwoli na dostarczenie korzyści polskim pacjentom – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości uruchomienia WHIH. – Wspierając takie inicjatywy chcemy kreować dobre warunki do rozwoju systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. W Polsce mamy coraz więcej startupów i projektów naukowych. To potencjał, który nie może zostać zmarnowany.

Premier zapewnił również, że w działaniach WHIH uwzględnione zostaną interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i niezależność Polski w zakresie bezpieczeństwa lekowego i produktów medycznych.

Działania w ramach WHIH będą dotyczyć trzech obszarów: innowacji farmaceutycznych, w tym technologii medycznych, innowacji w zakresie wyrobów medycznych i rozwiązań cyfrowych w zdrowiu. Projekty mają być inicjowane i finansowane przez partnerów WHIH.

Priorytetami WHIH w najbliższym czasie będą:

  • Walka z rakiem. Przez poprawę diagnostyki genetycznej pacjentów z nowotworami płuc ma nastąpić poprawa odsetek przeżyć pięcioletnich
  • Walka z COVID-19 i jego następstwami. Ma temu służyć wsparcie systemu ochrona zdrowia w czasie pandemii, jak i przywrócenie normalnego funkcjonowania systemu po jej ustąpieniu
  • Umocnienie e-zdrowia za sprawą upowszechnia e-usług
  • Rozwój ochrony zdrowia opartej na wartości, czemu ma służyć wypracowanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych i odpowiadających regulacji prawnych

W zespole WHIH znaleźli się Piotr Najbuk, dyrektor Public & Government Affairs w AstraZeneca Pharma Poland, Mikołaj Gurdała z EIT Health InnoStars, Monika Lamparska-Przybysz, Business-Science Cooperation Manager w Polpharma Group, Tomasz Jaworski, dyrektor transformacji cyfrowej sektora publicznego w Microsoft oraz Grzegorz Byszewski, Healthcare System Solutions Partner z Roche Polska.

Pierwsze wyniki działania WHIH mamy poznać w czwartym kwartale 2021 roku. Mają nimi być konkretne rekomendacje w kierunku zmian legislacyjnych dotyczących sektorów biotechnologicznego i farmaceutycznego w Polsce.

Bieżące działania WHIH można śledzić na stronie https://whih.abm.gov.pl/whi/.