Rusza pilotaż elektronicznej dokumentacji medycznej

31-08-2020
Centrum e-Zdrowia zaprasza do pilotażu EDM

Rozpoczyna się program pilotażowy rejestracji zdarzeń medycznych oraz prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej przeznaczony dla przychodni POZ, AOS oraz szpitali.

Uruchomienie pilotażu ma na celu przede wszystkim sprawdzenie procesu przekazywania danych o świadczeniach zdrowotnych do centralnego systemu e-zdrowie (P1). Pozwoli on również na ocenę poprawności procesu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami. Zebrane podczas pilotażu opinie uczestników będą miały wpływ na docelowy kształt rozwiązania – informuje Centrum e-Zdrowia na swojej stronie internetowej.

– Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej jest niewątpliwie największym z dotychczasowych wyzwań, ale i najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem zarówno przez pacjentów, jak i personel medyczny – mówi Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia. – Tak jak w przypadku e-recepty i e-skierowania, cały proces realizujemy etapami, zaczynając od przetestowania rozwiązań na ograniczonej liczbie użytkowników. Taki model działania pozwala na sprawdzenie przyjętych założeń projektowych, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pacjentów

Jak się zgłosić

Placówki zainteresowane udziałem w programie pilotażowym mogą zgłaszać się przez deklarację uczestnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów naboru usługodawców są dostępne na stronie ezdrowie.gov.pl.

Najważniejszy warunek, który usługodawca powinien spełniać to liczba udzielonych świadczeń w ostatnich sześciu miesiącach. W przypadku POZ nie powinna być ona niższa niż 8 tys., a w przypadku AOS – 12 tys. Szpitale muszą legitymować się realizacją co najmniej 10 tys. świadczeń.

Jak podkreśla Centrum e-Zdrowia, zainteresowane pilotażem podmioty powinny posiadać certyfikaty do obsługi e-recept oraz e-skierowań. Wymogiem jest również posiadanie oprogramowania do rejestracji zdarzeń medycznych.

Szansa na dodatkowe finansowanie z NFZ

Podmioty, które wezmą udział w pilotażu i podpiszą z Centrum e-Zdrowia porozumienie, mogą zawrzeć z NFZ umowę o finansowanie informatyzacji świadczeń. Mogą m.in. otrzymać dofinansowanie zakupu niezbędnych urządzeń, oprogramowania lub szkoleń, a także usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM. By móc ubiegać się o dofinansowanie, każdy usługodawca musi w trakcie pilotażu zaraportować do systemu co najmniej tysiąc zdarzeń medycznych – informuje Centrum e-Zdrowia.

Jest o co walczyć, bo kwota dofinansowania wynosi od 15 tys. do 30 tys. zł, w zależności od rodzaju świadczeń zdrowotnych. W ramach zawartej umowy NFZ będzie także co miesiąc finansował aktywny udział usługodawcy w pilotażu EDM ― do wysokości 33 tys. zł w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i 72 tys. zł w przypadku leczenia szpitalnego.

Program ma trwać do kwietnia 2021 roku.

Wydarzenia

« Czerwiec 2021 » loading...
PWŚCPSN
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4