Charles Alessi

Dyrektor ds. klinicznych, HIMSS

Charles Alessi jest lekarzem, dyrektorem ds. klinicznych w HIMSS, globalnym doradcą, liderem wspierającym procesy transformacji ekosystemu ochrony zdrowia w oparciu o technologie informacyjne. W tej roli Charles Alessi pomaga rządom na całym świecie, dużym firmom, sieciom szpitali, jak również członkom HIMSS w wykorzystaniu danych oraz informacji w celu poprawy zdrowia oraz dobrostanu obywateli.

Charles Alessi jest uznanym światowym liderem w zakresie informacji oraz technologii w obszarze opieki zdrowotnej, posiada bogate doświadczenie w obszarze systemów opieki zdrowotnej oraz powiazań pomiędzy opieką zdrowotną i społeczną oraz spersonalizowanym życiem w zdrowiu (wellness). Jest lekarzem w Londynie z ponad 40-letnim doświadczeniem we wielu aspektach praktyki klinicznej w NHS.

Charles Alessi jest również starszym doradcą Public Health England, liderem w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się, w tym demencji oraz redukcji ryzyka. Posiada szerokie doświadczenie w medycynie wojskowej, w przeszłości był dyrektorem medycznym oraz dyrektorem zarządzania klinicznego w brytyjskich siłach zbrojnych w Niemczech. Pełnił również funkcję przewodniczącego Krajowego Stowarzyszenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Charles Alessi zajmuje wiele międzynarodowych stanowisk akademickich tak w Europie, jak i obu Amerykach, publikuje w mediach. Jest profesorem adiunktem neurologii klinicznej w Schulich School of Medicine, the University of Western Ontario (Kanada) Canada oraz profesorem wizytującym w Odette School of Business w Windsor (Ontario, Kanada).