Charles Parisot

Przewodniczący IHE-Services, IHE Europe
Partner, InteropEhealth

Charles Parisot jest przewodniczącym IHE Services Committee, który działa w ramach IHE-Europe, w którym reprezentuje InteropEhealth. Doradza w wielu krajowych programach e-zdrowia na całym świecie, w zakresie strategii interoperacyjności opartej na standardach.

Znaczną część swojej kariery zawodowej, do przejścia na emeryturę w roku 2019, spędził w GE Healthcare, gdzie był odpowiedzialny za standaryzację interoperacyjności architektury IT oraz reprezentował GE Healthcare w kluczowych zewnętrznych inicjatywach, mających na celu rozwój interoperacyjności w ochronie zdrowia.

Dzięki swojemu wieloletniemu zaangażowaniu we wprowadzaniu harmonizacji i standardów interoperacyjności, Charles zdobył zaufanie wielu społeczności związanych z opieką zdrowotną w USA, Europie i na Bliskim Wschodzie. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte podczas realizacji dużych krajowych programów e-zdrowia w zakresie zarządzania oraz wdrażania interoperacyjności.

Od początku lat 90-tych Charles był bezpośrednio zaangażowany w rozwój standardów DICOM oraz HL7. Był jednym z kluczowych współtwórców European eHealth Standards Mandate. Uczestniczył również w projektach European HITCH oraz ANTILOPE, które dostarczyły Komisji Europejskiej rekomendacje dotyczące skutecznego wprowadzania specyfikacji interoperacyjności e-zdrowia w 27 państwach. Brał również udział w europejskim projekcie epSOS i przyczynił się do wdrożenia eHDSI, którego specyfikacja interoperacyjności oparta została na profilach IHE oraz który zwiększył wykorzystanie narzędzi testowych IHE.