Materiały wideo

Sesje Forum e-Zdrowia 2020

17 listopada 2020
Cyfrowe zdrowie w nowych czasach

Otwarcie Forum e-Zdrowia 2020

Kluczowe aspekty przełomu i ich implikacje

Cyfrowe zdrowie jako jeden ze wspólnotowych priorytetów EU

Kierunki rozwoju e-zdrowia w Polsce

Rozwiązania e-zdrowia wsparciem w czasach pandemii

18 listopada 2020
Pacjent w centrum cyfrowego systemu zdrowia

Otwarcie dnia – Pacjent w centrum cyfrowego systemu zdrowia

Doświadczenie pacjenta jako kluczowy wymiar cyfrowego zdrowia

Zdrowie publiczne: w drodze od reaktywności do prewencji

Wirtualizacja podstawowej opieki zdrowotnej

Korzyści z teleopieki

Cyfrowe rozwiązania w zdrowiu psychicznym

19 listopada 2020
Platformy i technologie cyfrowego zdrowia

Otwarcie dnia – Kluczowe trendy w rozwoju rozwiązań cyfrowego zdrowia

Konsekwencje upowszechniania narzędzi wsparcia decyzji (AI) i Big Data

Komodyzacja urządzeń medycznych

Digital Therapeutics

Efektywny ekosystem rozwoju cyfrowego zdrowia

Polskie i zagraniczne dokonania – case studies / lessons learnt

Podsumowanie Forum e-Zdrowia 2020

Prezentacje Partnerów Forum e-Zdrowia
Inspiracje, przykłady wdrożeń, nowe technologie

18 listopada 2020

Opaski telemedyczne w zastosowaniu szpitalnym w czasie epidemii i po niej

Dziecięce szpitale przyszłości – 7 obszarów transformacji

Priorytety w rozwoju telemedycyny – Telemedyczna Grupa Robocza

e-Zdrowie – kierunki budowy długofalowej strategii

Wykorzystanie cyfryzacji w profilaktyce, diagnostyce i monitorowaniu pacjentów kardiologicznych

Historia jednego czatbota

Monitorowanie działalności szpitala w czasach COVID-19

Zaawansowane konsultacje kliniczne w czasach Covid-19 – przykład wdrożenia

Zdalny pomiar wyników terapii, cyfrowy triaż i koordynacja pacjentów chorych przewlekle – doświadczenia Philips

19 listopada 2020

Przykłady fińskiej ekspertyzy

Dane jako kluczowy składnik innowacji w systemach ochrony zdrowia w Europie

e-Zdrowie psychiczne w dobie pandemii

Zdrowa Firma – jak e-rozwiązania wspomagają zdrowie pracowników
Artur Białkowski –  Dyrektor Zarządzający Usług Biznesowych, Medicover

Archimedis – usługi EDM
Michał Kołak – Dyrektor, Archimedis

Wpływ nowoczesnych narzędzi IT na sprawne funkcjonowanie placówki w czasie pandemii

Przykłady wdrożeń i rozwiązań wspierających opiekę nad pacjentem w środowisku szpitalnym w walce z Covid-19

Możliwości Microsoft Cloud w zakresie opieki zdrowotnej

Case study – migracja pierwszego szpitala na pełną infrastrukturę Oracle Cloud

Komentarze i życzenia

Marcin Gruchała – Rektor  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Adam Niedzielski – Minister Zdrowia

Beata Małecka-Libera –  Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Senat RP

Agnieszka Kapała-Sokalska  – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego

Andrzej Mądrala – Wiceprezydent pracodawców RP, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Mavit

Tadeusz Jędrzejczyk,  Dyrektor Departamentu Zdrowia UM Województwa Pomorskiego

Maciej Piróg, Dyrektor zarządzający Kliniki Budzik

Wiktor Rynowiecki, Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia, Centrum e-Zdrowia

Krzysztof Napora, Ekspert ds. analizy systemów informatycznych, Centrum e-Zdrowia

Mariusz Feszler, Z-ca dyrektora, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, UM Województwa Podlaskiego

Ryszard Olszanowski, Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska

Marcin Węgrzyniak, Ekspert ochrony zdrowia

Bartłomiej Wnuk, Ekspert ds. informatyzacji zdrowia, były dyrektor CSIOZ

Dobrawa Biadun, Eskpertka ochrony zdrowia

Piotr Sitkowski, Dyrektor pionu IT, Diagnostyka

Aleksander Sowa, Dyrektor ds. rozwoju produktów, Roche Polska

Patrycja Wizińska-Socha, Prezes zarządu Nestmedic S.A.

Andrzej Zapaśnik, Prezes Przychodni BaltiMed