Adam Kołodziejczyk

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Gabos Software

Doświadczony menadżer, konsultant i analityk, współpracujący od ponad 13 lat z placówkami medycznymi. Odpowiedzialny za rozwój systemów informatycznych oraz za kontakty z partnerami medycznymi.

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej kierunku Informatyka o specjalizacji Informatyka w medycynie oraz studiów menadżerskich w Szkole Głównej Handlowej.