Materiały wideo

Sesje Forum e-Zdrowia, 19 września 2019

01. Sesja otwierająca Forum e-Zdrowia 2019. Wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych

02. Wystąpienia wprowadzające: Cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia

03. Panel dyskusyjny – cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia

04. Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia – główne wyzwania i kierunki działań w Polsce

05. Panel dyskusyjny – strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia w Polsce

06. Cyfrowe zdrowie – nowe trendy i inspiracje

Podsumowanie Forum e-Zdrowia

Panel dyskusyjny, 20.09

Podziękowania

Artur Pruszko – Dyrektor Forum e-Zdrowia

Wypowiedzi liderów e-zdrowia

Janusz Cieszyński – Wiceminister Zdrowia

Bartłomiej Wnuk – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Elżbieta Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego

Roman Topór-Mądry – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

Charles Alessi – HIMSS

Charles Parisot – IHE Europe

Karima Bourquard – IHE Europe

Emmanuel Nabet – Ministerstwo Zdrowia Izraela

Angela Irony – Maccabi HealthCare Services (Israel)

Nick Guldemond – Moscow State Medical University / Erasmus University

Manuel Harmsen – Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)

Łukasz Jankowski – Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie

Tomasz Judycki – Polska Izba Informatyki Medycznej / Atende Medica

Tomasz Staszelis – Polpharma

Michał Czarnuch – DZP

Michał Kępowicz – Philips Health Systems Poland & Baltics

Dorota Kilańska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Andrzej Osuch – Lux Med

Artur Pruszko – Dyrektor Forum e-Zdrowia