Digital Health Hackathon

Zgłoś się

O Hackathonie

Digital Health Hackathon to nowy element Forum e-Zdrowia – odpowiedź na rosnące potrzeby sektora zdrowotnego w zakresie digitalizacji. W tym roku wydarzenie dotyczyło wyzwań sformułowanych przez instytucje działające w Polsce i było adresowane do zespołów, które mogą komunikować się w języku polskim. Zgłaszać mogły się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wybrane zespoły rozwiązywały wyzwania przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Medicover i LUXMED.
Zespoły konkursowe miały dwa dni na opracowanie swoich rozwiązań. Oceniało je jury złożone z ekspertów, przedstawicieli instytucji  formułujących wyzwania oraz organizatorów, a rozwiązania zostały przedstawione na sesji podsumowującej Forum e-Zdrowia. Laureaci konkursu mają realną szansę nawiązać współpracę z podmiotami formułującymi wyzwania. Wartość każdej z trzech nagród wyniosła 12 300 zł.  Partnerem konkursu był Microsoft, który zapewnił uczestnikom wsparcie technologiczne.

Laureaci Digital Health Hackathon

Nagroda NFZ: Finture.AI

Przygotowanie modelu predykcyjnego mającego na celu wytypowanie pacjentów narażonych na wystąpienie udaru mózgu.

Nagroda Medicover: Kamil Sijko

Przygotowanie modelu predykcyjnego określającego grupy pacjentów i proponowane ścieżki diagnostyczne w zależności od korelacji do poszczególnej grupy pacjentów.

Nagroda LUX MED: Paweł Białas i Emma Luciano

Zastosowanie aplikacji głosowej, która usprawni pracę z danymi w gabinecie lekarskim i zaoszczędzi czas lekarzy.