Digital Health Hackathon

Zgłoś się

O Hackathonie

Digital Health Hackathon to nowy element Forum e-Zdrowia – odpowiedź na rosnące potrzeby sektora zdrowotnego w zakresie digitalizacji. W tym roku wydarzenie dotyczy wyzwań sformułowanych przez instytucje działające w Polsce i jest adresowane do zespołów, które mogą komunikować się w języku polskim. Zgłaszać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wybrane zespoły będą rozwiązywały wyzwania przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Medicover i LUXMED.
Udział w Hackathonie podczas Forum e-Zdrowia to szansa na:

  • nowe pomysły na wyzwania związane z cyfrową transformacją w opiece zdrowotnej,
  • znalezienie utalentowanych zespołów przez instytucje z obszaru zdrowia,
  • nawiązanie współpracy z kluczowymi graczami sektora opieki zdrowotnej.

Zespoły konkursowe będą miały dwa dni na opracowanie swoich rozwiązań. Oceni je jury złożone z ekspertów, przedstawicieli instytucji  formułujących wyzwania oraz organizatorów. Rozwiązania zostaną przedstawione na sesji podsumowującej Forum e-Zdrowia.