Sopot 2019
18 września: warsztaty
19 – 20 września: konferencja

Forum e-Zdrowia

Cyfrowa transformacja
i globalizacja
w obszarze zdrowia

Weź udział w najważniejszym w Polsce wydarzeniu poświęconemu cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia. Dołącz do liderów e-zdrowia.

Cyfrowa transformacja


 • skuteczna droga do podniesienia efektywności systemu zdrowia
 • wymaga wspólnej wizji wszystkich interesariuszy
 • potrzebuje determinacji i wspierania się we wprowadzaniu zmian

Forum e-Zdrowia to międzynarodowa konferencja z udziałem managerów i ekspertów, profesjonalistów medycznych, reprezentantów pacjentów oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych


ponad 100 prelegentów

ponad 20 sesji ogólnych, tematycznych i paneli dyskusyjnych

ponad 50 patronów i partnerów:
instytucji, organizacji i firm

identyfikacja wyzwań i problemów

wymiana doświadczeń i wzajemne inspiracje

poznawanie dobrych praktyk

dyskusje, wnioski i rekomendacje

wypracowanie nowych rozwiązań podczas hackathonu

Nowości

 • Globalizacja rozwiązań w ochronie zdrowia jako istotny wymiar cyfrowej transformacji
 • Zmiana fundamentów sektora ubezpieczeń zdrowotnych
 • Nowe rozwiązania dla wyzwań w obszarze zdrowia

Kontynuacja

 • Główne trendy i uwarunkowania cyfrowej transformacji
 • Cyfrowa dojrzałość systemu zdrowia
 • Interoperacyjność
 • Kluczowe działania w obszarze e-zdrowia w Polsce
 • e-Zdrowie jako nowy obszar biznesowy.

Celem Konferencji jest przedstawienie oraz przedyskutowanie głównych aspektów, strategicznych wyzwań i kluczowych działań dotyczących cyfrowej transformacji obszaru zdrowia, w szczególności kwestii obejmujących:


 • główne trendy i uwarunkowania cyfrowej transformacji i globalizacji,
 • rozwijanie cyfrowej dojrzałości systemu zdrowia,
 • zapewnienie współdziałania (interoperacyjności) pomiędzy podmiotami tworzącymi złożony system zdrowia,
 • kluczowe działania w obszarze e-zdrowia w Polsce:
  • wdrażanie strategii e-zdrowia,
  • wprowadzenie e-recepty, e-skierowania, internetowego konta pacjenta (IKP),
  • ochrona danych medycznych,
  • budowanie systemu informacji dla pacjentów,
 • nowe trendy w obszarze e-zdrowia:
  • m-zdrowie i telemedycyna,
  • systemy analityczne i eksperckie (big data),
 • e-zdrowie jako nowy obszar biznesowy.

W czasie konferencji zostaną przedstawione doświadczenia i rozwiązania w obszarze e-zdrowia (digital health) stosowane z powodzeniem w innych europejskich krajach.

Konferencja jest adresowana do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie działań z obszaru e-zdrowia (digital health) w Polsce, regionach oraz poszczególnych jednostkach, w szczególności do:


 • przedstawicieli instytucji rządowych,
 • przedstawicieli instytucji samorządowych,
 • kadry zarządzającej i managerów IT w podmiotach ochrony zdrowia,
 • managerów firm informatycznych, wyrobów medycznych i farmaceutycznych
 • przedstawicieli środowisk zawodów medycznych i pacjenckich,
 • środowiska akademickiego,
 • przedsiębiorców działających o obszarze e-zdrowia, w tym start –upów,
 • przedstawicieli organizacji europejskich kreujących rozwiązania w obszarze e-zdrowia (digital health).
Podczas Forum gościć będziemy wiele znamienitych osób

Wśród prelegentów Forum będą