Angela Irony

Dyrektor centrów pielęgniarstwa i opieki medycznej, Maccabi HealthCare Services (Izrael)

Angela Irony (PhD, MPH, RN) jest jednym z liderów strategii w zakresie opieki zdrowotnej w Maccabi HealthCare Services, najszybciej rozwijającej się organizacji ochrony zdrowia (HMO) w Izraelu. Zainteresowanie nowymi trendami w opiece zdrowotnej zadecydowało o wyborze telemedycyny jako obszaru jej specjalizacji.

Od 2012 roku współtworzyła siedem serwisów online, m.in. telemedyczne centrum chorób przewlekłych, pediatryczne call-center oraz aplikację „Mój Pediatra”, nagrodzoną w kategorii „Produkt Roku”. Tymi działaniami Angela w znacznym stopniu przyczyniła się do digitalizacji systemu prywatnej opieki zdrowotnej.

Obecnie Angela jest dyrektorem centrów pielęgniarstwa i opieki medycznej w Maccabi Healthcare Services, gdzie zarządza dwoma strategicznymi programami: dostosowanym do indywidualnych potrzeb, zintegrowanym planem opieki dla pacjentów wymagających kompleksowej opieki oraz programem hospitalizacji domowej.

Angela jest także pracownikiem naukowym, uczestniczącym obecnie w kilku projektach. W swojej pracy doktorskiej analizowała zmiany w poczuciu własnej wartości u pacjentów chorych na cukrzycę leczonych w ramach centrum telemedycznego, w porównaniu do tych leczonych w ramach standardowej opieki medycznej.

Angela jest częstym gościem i wykładowcą na uniwersytetach oraz w innych placówkach dydaktycznych. Reprezentuje i promuje działania Maccabi HealthCare Services podczas międzynarodowych konferencji.