UczestnikZaproszony Prelegent/Gość-VIPZgłaszam uczestnictwo

Dzień 1 (Czwartek, 19/09/2019)Dzień 2 (Piątek, 20/09/2019)
Dzień 1 (Czwartek, 19/09/2019) – Wydarzenie wieczorne
(Za udział w wydarzeniu wieczornym wniosę opłatę w wysokości 190 PLN)

Zgłaszam również chęć uczestnictwa w przedkonferencyjnej sesji warsztatowej (Środa, 18/09/2019)

Przesyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem działań Forum e-Zdrowia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do organizacji Forum e-Zdrowia. Dane osobowe gromadzone w celu uczestnictwa w projekcie będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia i zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych siedzibą w Gdańsku, ul. Al. Zwycięstwa 42A, 80-210 Gdańsk.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na konferencji Forum e-Zdrowia, Organizatorzy prześlą każdemu uczestnikowi potwierdzenie akceptacji zgłoszenia.
Uwaga. Organizatorzy prześlą każdemu uczestnikowi potwierdzenie akceptacji zgłoszenia.