Program

14.00 – 18.00
Sesje warsztatowe
Warsztat Partnera

Interoperacyjność w obszarze zdrowia

Warsztat Partnera

Efektywne ścieżki kliniczne pacjentów

Warsztat Partnera

Poprawa efektywności operacyjnej podmiotów

Warsztat Partnera

AI w obszarze ochrony zdrowia

 

Zgłoszenia na Warsztaty będą rozpatrywane wspólnie przez Partnera warsztatów i Organizatorów.

08.30 – 9.00
Rejestracja uczestników
09.00 – 09.30
Sesja otwierająca
Wystąpienia Przedstawicieli Patronów Honorowych
09.30 – 10.30
Wystąpienia wprowadzające – cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia.

Czym jest cyfrowa transformacja? Czy jesteśmy gotowi na globalizację rozwiązań w obszarze zdrowia?
Wystąpienia ekspertów oraz gości specjalnych

10.30 – 11.00
Panel dyskusyjny – cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia

Dyskusja z udziałem ekspertów oraz gości specjalnych

11.00 – 11.30
Przerwa kawowa
11.30 – 12.45
Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia – główne wyzwania i kierunki działań w Polsce
 • Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, NFZ i CSIOZ
 • Przedstawiciel Samorządu Wojewódzkiego
 • Przedstawiciele pacjentów, świadczeniodawców i branży IT
Tematy:
 • Stan obecny e-zdrowia w Polsce
 • Wyzwania i oczekiwania kluczowych interesariuszy e-zdrowia
 • Rekomendacje dotyczące rozwoju e-zdrowia w Polsce
12.45 – 14.00
Panel dyskusyjny – strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia w Polsce
 • Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, NFZ i CSIOZ
 • Przedstawiciel Samorządu Wojewódzkiego
 • Przedstawiciele pacjentów, świadczeniodawców i branży IT
 • Międzynarodowi eksperci e-zdrowia
14.00 – 15.00
Lunch
15.00 – 16.15
Cyfrowe zdrowie – nowe trendy i inspiracje
Wystąpienia partnerów i ekspertów.
16.15 – 16.30
Przerwa kawowa
16.30 – 18.00
Sesje tematyczne

Główne tematy

 • Transformacja systemu opieki zdrowotnej
 • Doświadczenie pacjenta i ścieżki kliniczne
 • Innowacje w dziedzinie e-zdrowia (digital health)
 • Cyfrowe technologie w obszarze zdrowia
20.00
Wydarzenie wieczorne
08.30 – 09.00
Kawa powitalna
Zwiedzanie stoisk wystawców
09.00 – 10.15
Sesje tematyczne

Główne tematy

 • Transformacja systemu opieki zdrowotnej
 • Doświadczenie pacjenta i ścieżki kliniczne
 • Innowacje w dziedzinie e-zdrowia (digital health)
 • Cyfrowe technologie w obszarze zdrowia
10.15 – 10.30
Przerwa kawowa
10.30– 11.45
Sesje tematyczne

Główne tematy

 • Transformacja systemu opieki zdrowotnej
 • Doświadczenie pacjenta i ścieżki kliniczne
 • Innowacje w dziedzinie e-zdrowia (digital health)
 • Cyfrowe technologie w obszarze zdrowia
11.45 – 12.00
Przerwa kawowa
12.00 – 13.30
Ciągłość opieki w cyfrowych czasach – pacjent w centrum

Główne tematy

 • Wystąpienia ekspertów i pacjentów
 • Dyskusja decydentów, ekspertów i pacjentów
13.30 – 14.30
Lunch
14.30 – 15.30
Podsumowanie hackathonu
Podsumowanie i konkluzje sesji tematycznych
15.30 – 16.30
Podsumowanie Forum. Panel dyskusyjny
Jak wspierać wprowadzanie e-zdrowia:
 • Globalne standardy i rozwiązania
 • Strategia i plan działań
 • Zaangażowanie interesariuszy

Szczegóły programu będą uzupełniane w okresie poprzedzającym Forum e-Zdrowia.