Program

08.30 – 9.00
Rejestracja uczestników
09.30 – 10.30
Wystąpienia wprowadzające – cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia.
11.00 – 11.30
Przerwa kawowa
14.00 – 14.45
Lunch
14.45 – 16.15
Sesje tematyczne

Sesje tematyczne

Cyfrowa dojrzałość podmiotów leczniczych

Moderatorzy:

Michał Kępowicz
Philips Health Systems

Michał Bedlicki
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

16.15 – 16.30
Przerwa kawowa
16.30 – 18.00
20.00
Wydarzenie wieczorne
08.30 – 09.00
Kawa powitalna
Zwiedzanie stoisk wystawców
09.00 – 10.15
10.15 – 10.30
Przerwa kawowa
10.30– 11.45
Sesje tematyczne

Dane i rejestry podstawą Value Base Healthcare

Moderator:

Michał Brzeziński
Gdański Uniwersytet Medyczny

e-Zdrowie w chorobach rzadkich (EJP RD)

Moderator:

Tadeusz Jędrzejczyk
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

11.45 – 12.00
Przerwa kawowa
12.00 – 13.30
Ciągłość opieki w cyfrowych czasach – pacjent w centrum

Prelegenci / Paneliści:

[Cyfryzacja dociera do najbardziej wrażliwych obszarów życia człowieka oraz jego zdrowia, wywołując dyskusję, na ile klasyczne, znane wszystkim procesy leczenia i opieki są adekwatne do oczekiwań ludzi i możliwości ich zapewnienia z udziałem technologii cyfrowych. Wydaje się, że na naszych oczach ulegają erozji tradycyjne paradygmaty dotyczące ról profesjonalistów medycznych oraz udziału pacjentów i ich rodzin w kształtowaniu nowych ścieżek opieki.]

W trakcie sesji paneliści przedstawią i przedyskutują nowe spojrzenie na procesy opieki absorbujące rozwiązania cyfrowe, cele, jakie są zakładane i osiągane w skali rozwiązań systemowych i poszczególnych projektów oraz wyzwania i zagrożenia związane z przechodzeniem do „nowego świata opieki”. Tematem wiodącym sesji będą warunki i możliwości zapewnienia ciągłości opieki w różnych miejscach i okresach życia pacjenta/osoby.

13.30 – 14.30
Lunch
14.30 – 15.30
Podsumowanie hackathonu
Podsumowanie i konkluzje sesji tematycznych
15.30 – 16.30
Podsumowanie Forum. Panel dyskusyjny