Program

14.00 – 18.00
Sesje warsztatowe
Warsztat Partnera

Interoperacyjność w obszarze zdrowia

Warsztat Partnera

Efektywne ścieżki kliniczne pacjentów

Warsztat Partnera

Poprawa efektywności operacyjnej podmiotów

Warsztat Partnera

AI w obszarze ochrony zdrowia

 

Zgłoszenia na Warsztaty będą rozpatrywane wspólnie przez Partnera warsztatów i Organizatorów.

08.30 – 9.00
Rejestracja uczestników
09.00 – 09.30
Sesja otwierająca

Wystąpienia Przedstawicieli Patronów Honorowych

 • Jacek Bigda – Prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Janusz Cieszyński – Wiceminister Zdrowia
 • Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
09.30 – 10.30
Wystąpienia wprowadzające – cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia.

Czym jest cyfrowa transformacja? Czy jesteśmy gotowi na globalizację rozwiązań w obszarze zdrowia?

Prelegenci:

 • Charles Alessi – Chief Clinical Officer HIMSS
 • Charles Parisot – Member of IHE International Board
 • Hans Erik Henriksen – CEO of Healthcare Denmark
10.30 – 11.00
Panel dyskusyjny – cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia

Panel dyskusyjny – cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia

Paneliści:

 • Janusz Cieszyński – Wiceminister Zdrowia
 • Charles Alessi – Chief Clinical Officer HIMSS
 • Charles Parisot – Member of IHE International Board
 • Tomasz Staszelis    – Dyrektor ds.Digitalizacji Grupy Polpharma
11.00 – 11.30
Przerwa kawowa
11.30 – 12.45
Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia – główne wyzwania i kierunki działań w Polsce
Prelegenci:
 • Adam Niedzielski – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 • Bartłomiej Wnuk   – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
 • Łukasz Jankowski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
 • Artur Białkowski – Członek Zarządu Medicover
 • Tomasz Judycki – Prezes Polska Izba Informatyki Medycznej
 • Przedstawiciel Samorządu Wojewódzkiego
 • Przedstawiciele pacjentów
Tematy:
 • Stan obecny e-zdrowia w Polsce
 • Wyzwania i oczekiwania kluczowych interesariuszy e-zdrowia
 • Rekomendacje dotyczące rozwoju e-zdrowia w Polsce
12.45 – 14.00
Panel dyskusyjny – strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia w Polsce
Paneliści:

 • Janusz Cieszyński – Wiceminister Zdrowia
 • Adam Niedzielski – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 • Jarosław Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali
 • Łukasz Jankowski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
 • Maria Libura – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego
 • Krzysztof Groyecki – Wiceprezes Asseco Poland
 • Przedstawiciel Samorządu Wojewódzkiego
 • Przedstawiciele świadczeniodawców
 • Międzynarodowi eksperci e-zdrowia
14.00 – 15.00
Lunch
15.00 – 16.15
Cyfrowe zdrowie – nowe trendy i inspiracje
Prelegenci:

 • Emmanuel Nabet – Director of Digital Health Israel
 • Mark O’Herlihy – Head of IBM Watson Health for Europe, Middle East & Africa
 • Bartosz Pampuch – Wiceprezes Comarch Healthcare
 • Wystąpienia ekspertów
16.15 – 16.30
Przerwa kawowa
16.30 – 18.00
Sesje tematyczne

Sesje tematyczne

Efektywność operacyjna/procesowa podmiotów leczniczych
Interoperacyjność –  droga do globalnych rynków
eRecepty – fakty i mity
Cyfrowe zdrowie – przykłady wdrożeń
18.00 – 19.15
Sesje tematyczne

Sesje tematyczne

Cyfrowa dojrzałość podmiotów leczniczych
Blockchain – istotne przypadki użycia
Nowoczesne opieka farmaceutyczna / eRecepta 2.0
AI w  diagnostyce – case studies
20.00
Wydarzenie wieczorne
08.30 – 09.00
Kawa powitalna
Zwiedzanie stoisk wystawców
09.00 – 10.15
Sesje tematyczne
Ekosystem e-zdrowia
Dane kluczem do rozwoju AI w sektorze medycznym
Prezentacje start-upów
Z jakich technologii korzysta CSIOZ?
10.15 – 10.30
Przerwa kawowa
10.30– 11.45
Sesje tematyczne
Dane i rejestry podstawą Value Base Healthcare
Strategia AI dla Polski, AI w obszarze zdrowia
e-Zdrowie w chorobach rzadkich (EJP RD)
Prezentacje projektów e-zdrowia w Polsce
11.45 – 12.00
Przerwa kawowa
12.00 – 13.30
Ciągłość opieki w cyfrowych czasach – pacjent w centrum

Ciągłość opieki w cyfrowych czasach – pacjent w centrum

Prelegenci / Paneliści:

 • Maciej Miłkowski – Wiceminister Zdrowia
 • Nick Guldemond – Professor at Erasmus University (NL)
 • Angela Irony – Chief Nursing and Medical Centers Officer, Maccabi HealthCare Services
 • Joanna Gradzikiewicz – Dyrektor CM iMed24, Comarch Healtcare
 • Przedstawiciele pacjentów I świadczeniodawców
12.00 – 13.30
Sesje tematyczne
Wsparcie innowacji w obszarze cyfrowego zdrowia
Jak skutecznie wdrażać telemedycynę w Polsce? (TGR)
BioBanki: Integracja nauki i e-zdrowia
Nowe technologie e-zdrowia
13.30 – 14.30
Lunch
14.30 – 15.30
Podsumowanie hackathonu
Podsumowanie i konkluzje sesji tematycznych
15.30 – 16.30
Podsumowanie Forum. Panel dyskusyjny
Prelegenci / Paneliści:

 • Maciej Miłkowski – Wiceminister Zdrowia
 • Adam Niedzielski – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 • Agnieszka Kister* – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w MZ
 • Bartłomiej Wnuk – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
 • Piotr Popowski – Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdański Uniwersytet Medyczny / PTPZ

Jak wspierać wprowadzanie e-zdrowia:

 • Globalne standardy i rozwiązania
 • Strategia i plan działań
 • Zaangażowanie interesariuszy

Szczegóły programu będą uzupełniane w okresie poprzedzającym Forum e-Zdrowia.