Jarosław J. Fedorowski

prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC, FPAMC
Prezes Polskiej Federacji Szpital,
Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali,
Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP

Jarosław J. Fedorowski , specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia.  Po studiach na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej pracował w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz Katedrze Mikrobiologii w Katowicach.  Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku i Savannah.  Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz specjalista, szef departamentu medycyny i członek zarządu ds medycznych szpitala klinicznego oraz jako nauczyciel akademicki. Pracował także jako specjalista konsultant w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Konsultant Sieci Medycznej University of Vermont z siedzibą w Burlington, VT, USA.

Absolwent studiów executive MBA ze specjalizacją z zarządzania ochroną zdrowia w USA oraz szkoleń podyplomowych Harvard Medical School, Temple University School of Medicine, American College of Physician Executives, American College of Cardiology, American Heart Association oraz American College of Managed Care Medicine. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W roku 1997 uzyskał stopień docenta, a w 2003 uzyskał amerykański stopień profesora uniwersyteckiego (associate professor) medycyny klinicznej na University of Vermont College of Medicine w USA.

Współzałożyciel, prezes, a następnie członek rady nadzorczej spółki operatorskiej Szpitale Polskie SA.