Mark O’Herlihy

Head of IBM Watson Health for Europe, Middle East & Africa

Jako dyrektor zarządzający, Mark jest odpowiedzialny za dział sprzedaży, strategię rynkową, politykę kadrową oraz za produkty i rozwiązania softwarowe Watson Health, kierowane do swoich klientów. Portfolio tych rozwiązań obejmuje obszary: nauk o zdrowiu, onkologii, genomiki, obrazowania, rządowy, opieki opartej na wartości oraz zarządzania w zdrowiu publicznym.

Mark posiada wykształcenie medyczne, które wykorzystał pracując w placówkach narodowego systemu opieki zdrowotnej Wielkiej Brytanii. W swojej karierze zawodowej zajmował wyższe stanowiska kierownicze w firmach o zasięgu globalnym, europejskim oraz w start-upach. Dysponując ponad dwudziestopięcio letnim doświadczeniem z sektora opieki zdrowotnej, Mark chętnie dzieli się się swoją bogatą wiedzą i pasją w prowadzeniu kolejnych działań z zakresu zdrowia i opieki społecznej.