Warsztat, 18/09/2019 (Środa), 14:00 - 18:00

Opieka koordynowana – zaprojektowanie, usprawnienie i wdrożenie ścieżek pacjentów

Wprowadzenie

Celem warsztatu jest przedstawienie i przedyskutowanie rozwiązań usprawniających opiekę nad pacjentami w ramach opieki koordynowanej, w szczególności poprzez stosowanie rozwiązań e-zdrowia (digital health).

Polska w coraz większym stopniu podejmuje próby transformacji systemu opieki medycznej, odwołując się do stosowania rozwiązań opieki koordynowanej/zintegrowanej oraz e-zdrowia. Jednym z obszarów, w których świadczeniodawcy oraz środowisko medyczne jest gotowe do przyjęcia nowych form opieki są zespoły profesjonalistów działających w interdyscyplinarnych zespołach specjalistycznych.

W październiku 2019 roku wejdą w życie przepisy dotyczące Breast Cancer Unit, które mają zapewnić pacjentkom z rakiem piersi kompleksową diagnostykę oraz indywidualny proces leczenia onkologicznego. W ramach nowych rozwiązań pacjent, dzięki koordynatorom, ma być prowadzony krok po kroku przez cały proces diagnostyki oraz leczenia. Z perspektywy świadczeniodawcy, wdrożenie modelu opieki koordynowanej będzie wymagać zmian w istniejących obecnie rozwiązaniach, które pozwolą m.in. na usprawnienie przepływu danych pacjenta między lekarzami i innymi osobami zaangażowanymi w opiekę.

Na warsztat w szczególności zapraszamy reprezentantów placówek ochrony zdrowia oferujących opiekę koordynowaną. Proponowane obszary:

  • Kompleksowa opieka nad osobami z niewydolnością serca,
  • Koordynowana opieka nad świadczniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym,
  • Koordynowana opieka nad osobami z chorobą Parkinsona,
  • Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi.
Tematyka
  • Prezentacja zmian w zakresie regulacji dotyczących opieki nad pacjentami z nowotworami piersi w Polsce.
  • Przedstawienie wiodących rozwiązań międzynarodowych w zakresie opieki koordynowanej na przykładzie opieki pacjentami z nowotworem piersi.
  • Dyskusja uczestników o opiece koordynowanej w Polsce, jej aktualnych wyzwaniach i możliwościach wsparcia z użyciem systemów informatycznych.
  • Omówienie i prezentacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie wsparcia świadczeniodawcy realizującego opiekę koordynowaną.
Prowadzący