Magdalena Leśniewska

EMR Implementation Consultant, Philips Health Systems Central & Eastern Europe

Absolwetka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji wdrożeń systemów informatycznych w kilkudziesięciu placówkach ochrony zdrowia w Polsce, w tym udział w projektach regionalnych. Główny obszar zainteresowań bazujący na międzynarodowych trendach to optymalizowanie pracy w placówce medycznej, zagadnienia związane z rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej.