Piątek 20/09/2019, 10.30 – 11.45
5.2 Strategia AI dla Polski, AI w obszarze zdrowia
Sala: X
Język: PL/EN
Tematyka sesji:

Obszar rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji jest w wielu krajach szybko rozwijającym się sektorem gospodarki, który jest nowych i ważnym elementem wzrostu gospodarczego oraz może wspierać zwiększenie efektywności sektora ochrony zdrowia. W trakcie sesji zaprezentowane i omówione zostaną prace nad krajową Polityką Rozwoju Sztucznej Inteligencji, w tym proponowane rozwiązania i działania w obszarze zdrowia.

Paneliści:
  • Jan Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego
  • Piotr Sankowski – Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)