Piątek 20/09/2019, 09.00 – 10.15
4.4 CSIOZ – Technologie w służbie e-zdrowia
Sala: C/D
Język: PL/EN
Tematyka sesji:

Podczas sesji zaprezentowane zostaną rozwiązania i technologie wykorzystywane przez CSIOZ w procesach budowy systemów informacyjnych dla obszaru zdrowia.

W toku dyskusji z naszymi partnerami poruszymy kwestie dotyczące wykorzystywania w systemach IT w obszarze e-zdrowia nowych technologii oraz trendów technologicznych takich jak: Big data, AI (Artificial Inteligence), mHealth (aplikacje mobilne), Cloud, czy Robotics.

Następnie w kontekście ochrony zdrowia podejmiemy się próby odpowiedzi na pytanie: jaką rolę nowe technologie odgrywają obecnie oraz jakie rysują się wyzwania przed nami w dobie ich intensywnego rozwoju.