Czwartek 19/09/2019, 14.45 – 16.15
1.1 Cyfrowa dojrzałość podmiotów leczniczych
Sala: E
Język: PL/EN
Tematyka sesji:

Cyfryzacja obszaru zdrowia jest złożonym procesem, którego rezultaty w istotny stopniu zależą od cyfrowego zaawansowanie wielu współzależnych od siebie komponentów.

Sesja poświęcona będzie wskazaniu składników wchodzących w proces budowania cyfrowej dojrzałości, dobrych praktyk w tym zakresie oraz przedstawieniu kluczowych wymiarów cyfrowego zaawansowania podmiotów leczniczych oraz otoczenia w którym podmioty te funkcjonują. W toku dyskusji zastanowimy się również nad możliwością uporządkowanego, ustrukturyzowanego i zinstytucjonalizowanego podejście do budowania cyfrowej dojrzałości w Polsce.