Marcin Czech

Profesor, Instytutu Matki i Dziecka
Profesor, Politechnika Warszawska

Marcin Czech jest profesorem nadzwyczajnym Instytutu Matki i Dziecka i Politechniki Warszawskiej, dr. hab. n. ekon. , dr. n. med. , specjalistą epidemiologii i zdrowia publicznego, byłym wiceministrem zdrowia odpowiedzialnym za politykę lekową i współpracę  międzynarodową. Jest prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.