Piotr Soszyński

Dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego, Medicover

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Przez kilkanaście lat pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Klinice Endokrynologii CMKP, w tym czasie odbył kilkuletni staż w wiodących ośrodkach medycznych w USA, m.in. w Harvard Medical School w Bostonie. Od 1997 r. dyrektor ds. medycznych w oddziale firmy Bayer w Warszawie, potem dyrektor ds. badań klinicznych i szef polskiego biura regionalnego ośrodka badań klinicznych AstraZeneca w Europie Centralnej i Wschodniej.

Związany z Medicover od 2005 r., były członek Zarządu i dyrektor ds. medycznych (2010-17), obecnie odpowiada za strategiczne doradzwo medyczne, głównie w zakresie innowacji, e-zdrowia i telemedycyny. Członek Zarządu Telemedycznej Grupy Roboczej i Komisji ds. jakości kształcenia przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i rozdziałów w książkach, współautor Raportu Zdrowia Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017”