Piątek 20/09/2019, 10.30 – 11.45
5.1 Dane i rejestry podstawą Value Base Healthcare
Sala:
Język: PL/EN
Tematyka sesji:

W większości społeczeństw obserwuje się bardzo szybki wzrost potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, która wymaga coraz dłuższych i bardziej złożonych terapii przy ograniczonych zasobach. Opieka zdrowotna oparta na wartości (ang. Value-Based Healthcare) może pomóc sprostać wyzwaniu polegającemu na ciągłej poprawie jakości opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

W trakcie sesji, w oparciu o dobre praktyki holenderskiego instytutu Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), omówimy potrzebę i możliwości wprowadzenia skutecznych instrumentów monitorowania jakości opieki i zarządzania systemem zdrowia w oparciu o efekty zdrowotne.