Czwartek 19/09/2019, 18.00 – 19.15
3.1 AI w diagnostyce – case studies
Sala: E
Język: PL/EN
Tematyka sesji:

Narzędzia sztucznej inteligencji w coraz większym zakresie stosowane są w procesach opieki zdrowotnej. Sesja poświęcona będzie omówieniu wybranych przykładów wdrożeń oraz wskazaniu korzyści wynikających z zastosowania sztucznej inteligencji, a także barier i czynników ryzyka, na które napotyka szersze stosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji w obszarze zdrowia.