Czwartek 19/09/2019, 16.30 – 18.00
2.2 Interoperacyjność – droga do globalnych rynków
Sala: F
Język: PL/EN
Tematyka sesji:

W trakcie sesji przedstawiciele polskich start-upów i międzynarodowych firm, przedstawiciele sektora publicznego oraz eksperci e-zdrowia wezmą udział w dyskusji, w jaki sposób standardy Interoperacyjności ułatwią i przyspieszą cyfryzację opieki zdrowotnej, wskażą bariery w rozwoju produktów oraz szanse innowacji opartych na standardach.

W czasie dyskusji prelegenci wskażą możliwe kierunki wsparcia ze strony rządu (sektora publicznego) dla polskich przedsiębiorstw w celu tworzenia konkurencyjnych produktów na globalnym rynku.