John Deverill

Managing Partner, GE Healthcare Partners

John Deverill zarządza GE Healthcare Partners w Europe, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, koncentrując się na budowaniu partnerstwa opartego na rozwiązaniach i we współpracy z organizacjami opieki zdrowotnej na całym świecie.

Prawdziwą pasją Johna jest udoskonalanie systemów opieki zdrowotnej. W swych działaniach koncentruje się na zintegrowanych modelach opieki oraz identyfikacji potencjału, jaki niosą ze sobą nowe technologie, pomocne w uzyskaniu mierzalnych wartości.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej John współpracował z czołowymi europejskimi organizacjami zajmującymi się opieką zdrowotną, także tymi najczęściej kwestionowanymi, wnosząc pomyślne zmiany w obu przypadkach. Jego osiągnięcia zostały wyróżnione wielokrotnie branżowymi nagrodami. Obszar kompetencji Johna obejmuje tworzenie strategii, struktury organizacyjnych oraz poprawy efektywności.