Piątek 20/09/2019, 12.00 – 13.30
6.2 Jak skutecznie wdrażać telemedycynę w Polsce? (TGR)
Sala:
Język: PL/EN
Tematyka sesji:

Sesja poświęcona omówieniu aspektów regulacyjnych i  organizacyjnych związanych ze skutecznym wdrażaniem telemedycyny w Polsce, w szczególności zaprezentowany będzie raportu Telemedycznej Grupy Roboczej oraz przedstawione będą zapowiedź dalszych działań, w tym dotyczące opracowania „policy paper”dla telemedycyny.