Przemysław Tadla

Dyrektor ds. Strategii, Medicalgorithmics

Absolwent Politechniki Poznańskiej, z firmą związany od połowy 2013 roku. Od 1999 roku zdobywa doświadczenie zawodowe w dużych, międzynarodowych koncernach działających w branży elektronicznej, motoryzacyjnej, usługowej działającej w obszarze certyfikacji wyrobów oraz medycznej. W Medicalgorithmics S.A. kieruje Działem Rozwoju Strategii, jest Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością przy Zarządzie. Jako dyrektor ds. Strategii odpowiada za wspieranie Zarządu w opracowywaniu, komunikowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu strategicznych inicjatyw Spółki. Wspólnie z podległym mu działem analiz biznesowych, przygotowuje analizy rynkowe i koncepcje nowych produktów na potrzeby prac R&D. Dział certyfikacji wyrobów medycznych Spółki, który również podlega bezpośrednio dyrektorowi strategii, odpowiada za wszelkie sprawy regulacyjne dotyczące wyrobów medycznych, w tym certyfikaty i rejestracje na całym świecie.