Agnieszka Kapała-Sokalska

Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego

Adwokat. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2014-2018 prowadziła własną kancelarię adwokacką. W wyborach samorządowych w 2018 roku uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz została wybrana przez Sejmik członkinią Zarządu Województwa Pomorskiego. Odpowiada z ramienia samorządu za politykę zdrowotną i społeczną. Nadzoruje Departament Zdrowia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz cały szereg jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego.

Jest autorką wielu publikacji popularyzujących wiedzę prawną, zamieszczanych na łamach prasy fachowej oraz codziennej. Za swoje zaangażowanie w liczne inicjatywy edukacyjne i pomocowe kilkukrotnie nominowana w ogólnopolskich konkursach Kobieta Adwokatury oraz Prawnik Pro Bono. Jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.