Emmanuel Nabet

Dyrektor Digital Health, Healthcare Israel, Ministerstwo Zdrowia Izraela

Emmanuel Nabet jest specjalistą IT oraz ekspertem inżynierii przemysłowej. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie zdobyte w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym oraz osiem lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi projektami i zarządzaniu ryzykiem.

Emmanuel jest liderem Digital Health w ramach Healthcare Israel, gdzie koordynuje wszystkie projekty z zakresu cyfrowej opieki zdrowotnej oraz Big Data, prowadzone przez Izrael wspólnie z innymi krajami. Wykorzystując światowej klasy wiedzę systemu opieki zdrowotnej Izraela, koordynuje współpracę z kolejnymi podmiotami oraz współpracę między rządową, aby rozsławić na świecie izraelskie rozwiązania oraz innowacje Digital Health.

Emmanuel jest twórcą Dyrektoriatu Digital Health w Healthcare Israel, w ramach którego jest odpowiedzialny za ustanowienie celów rocznych, a w następstwie – za ich implementację zarówno w Izraelu, jak i na świecie.

W swojej aktywności w Healthcare Israel, Emmanuel łączy izraelskie technologie i wiedzę z zasadami i wymaganymi regulacjami, aby nadać im właściwy bieg oraz systemami szkoleniowymi niezbędnymi do ich wdrożenia, a także prowadzi kontakty z przedstawicielami rządów, które są zainteresowane i posiadają środki, aby technologie nabyć.

Dzięki tak szerokiej aktywności Emmanuel w znacznym stopniu pomaga w realizacji izraelskiej misji, która ma na celu zwiększenie państwowego eksportu w obszarze systemu opieki zdrowotnej. Misja ta zakłada współpracę trzech segmentów: rządowego, zdrowotnego I przemysłowego, których współdziałanie może wzmocnić i usprawnić możliwości systemu opieki zdrowotnej i przyczynić się do poszerzenia wiedzy, zakresu badań oraz infrastruktury w Izraelu.