Tadeusz Jędrzejczyk

Dyrektor Departamentu Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Współpracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, autor prac z zakresu zarządzania i finansowania ochrony zdrowia, jakości opieki medycznej, zastosowania nowych technologii i programów zdrowotnych. Specjalista z zakresu Organizacji Ochrony Zdrowia i Zdrowia Publicznego. Współautor raportów o opiece koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz zarządzania szpitalami klinicznymi.
Aktywny w Polskim Towarzystwie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, pełni funkcje zastępcy przewodniczącego Oddziału Pomorskiego.
W przeszłości pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. Klinicznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, zastępcy ds. medycznych Dyrektora Pomorskiego oddziału Wojewódzkiego, Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego a w latach 2014 – 2016 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.