Czwartek 19/09/2019, 18.00 – 19.15
3.3 Nowoczesna opieka farmaceutyczna / eRecepta 2.0
Sala: A
Język: PL/EN
Tematyka sesji:

Wprowadzenie e-Recepty w znaczący sposób może ułatwić wprowadzenie nowych rozwiązań terapeutycznych i organizacyjnych w obszarze farmacji (np. nowe modele dystrybucji) i farmakoterapii (np. w zakresie ciągłości opieki i przestrzegania zaleceń).

W trakcie sesji będą przedstawione i przedyskutowane rozwiązania z zakresu nowoczesnej opieki farmaceutycznej także  zostaną wskazane sugestie i oczekiwane dotyczące wprowadzanie tych rozwiązań w Polsce.