Tomasz Zieliński

Wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”

Lekarz, specjalista medycyny rodzinnej, ukończył studia podyplomowe na UMCS w Lublinie Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja i Zarządzanie dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia.

Wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”. Prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.

Od 2005 koordynuje wdrożenie programu informatyzacji przychodni należących do LZLR-P. Inicjator i koordynator systemu elektronicznej wymiany danych pomiędzy lekarzami a laboratoriami i pracowniami diagnostyki obrazowej.

Ekspert do spraw informatyzacji FZPOZ „Porozumienie Zielonogórskie”. Wiceprzewodniczący Zespołu do spraw opiniowania aktów prawnych FZPOZ „Porozumienie Zielonogórskie”.

Współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej, zrzeszającej przedsiębiorców, będących dostawcami i użytkownikami systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia.

Członek Rady do spraw Interoperacyjności przy CSIOZ.

Współautor Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zastępca Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podczas prac legislacyjnych nad projektem w Parlamencie.

Od 2002 współwłaściciel dwóch przychodni medycyny rodzinnej w powiecie lubelskim.