Robert Ługowski

Managing Partner, Cobin Angels,
Board Member , EBAN

Absolwent programu MBA Carlson School of Management i Szkoły Głównej Handlowej oraz indywidualnych studiów międzyuczelnianych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Założyciel i Partner Zarządzający klubu aniołów businessu CobinAngels, przedsiębiorca, inwestor. Ekspert w dziedzinie dyfuzji innowacji, modeli businessowych oraz organizacji i rozwoju nowych przedsięwzięć. Mentor oraz członek gremiów wspierających i oceniających startupy, inwestor i coach w szeregu innowacyjnych startupów technologicznych (m.in. MIT Enterprise Forum, Microsoft Imagine Cup, ekspert PWC). Członek rad nadzorczych i organów kontroli szeregu spółek, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i London Stock Exchange np. Work Service S.A. oraz startupów np. Photon Entertainment, Salesbook, Vindicat.

Posiada rozległe doświadczenia zdobyte podczas pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach lokalnych i regionalnych międzynarodowych firm technologicznych takich jak Xerox, Hewlett-Packard, Atos. Nadzorował oraz odpowiadał za realizację szeregu innowacyjnych w skali kraju projektów, m.in. projekt STORK EU we współpracy z Atos Research and Innovation oraz ASE Scientific Community. Tworzył i nadzorował realizację strategii w obszarze wprowadzania nowych produktów i technologii oraz marketingu i sprzedaży na rynku polskim oraz rynkach Centralnej i Wschodniej Europy, Izraela, Egiptu i Turcji.

Pełnił także szereg funkcji w organizacjach branżowych i społecznych m.in. prezesa Business Students Club, Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Warsaw Executive MBA Alumni Association oraz Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowa w Polsce. Inicjator powołania Konfederacji Business Angels Poland, członek Business Angels Europe oraz członek zarządu EBAN.

Specjalizacje:
Business strategy creation and execution, Sales management, Business development, Sales operational excellence, Cross-functional process optimization, various go-to-market strategies, Market Segmentation and Coverage models, P&L management, IT project management. Creating and implementing sales strategy for direct & indirect sales. Negotiations of terms & conditions of B2B projects.

Startups&Scalepu:
New venture creation, Spinoffs, Start-ups coching, Innovation, , Start-up coching, Science&Research, Digital Transformation, Entra&Intrapreneurship, Acceleration, Re-positioning, Business pivot, Business Models, Product-Market fit, , Building Partnerships, Branding, Employer Branding, Startup financing, Investor relations, Term Sheet and Investment agreements, Startup Valuations, Value creation, M&A and Exit advisory.