Dorota Korycińska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska

Dorota Korycińska jest psychologiem społecznym. Od 20 lat zaangażowana w działania na rzecz pacjentów i rodzin obciążonych chorobami rzadkimi oraz osób niepełnosprawnych.

Współzałożyciel i od 2009 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska (dawniej Stowarzyszenie Pacjentów z chorobą Recklinghausena i innymi schorzeniami z grupy fakomatoz).
Od lat nie ustaje w wysiłkach, by zapewnić chorym z neurofibromatozami systemową opiekę zdrowotną.

Matka pacjenta z NF.