Günter Schreier

Center for Health and Bioresources, Austrian Institute of Technology,
President of Austrian Society of Biomedical Engineering

Günter Schreier uzyskał tytuł doktora oraz habilitację w zakresie elektrotechniki/informatyki biomedycznej na Politechnice w Graz. Obecnie jest starszym pracownikiem naukowym oraz koordynatorem tematycznym w zakresie “Systemów Informatycznych Predykcyjnej Opieki Zdrowotnej” przy AIT Austriackim Instytucie Technologicznym GmbH.

Jest przewodniczącym Austriackiego Stowarzyszenia Inżynierii Biomedycznej i przewodniczy grupie roboczej  pn.“Informatyka medyczna i eZdrowie” przy Austriackim Stowarzyszeniu Komputerowym.

Günter jest autorem oraz współautorem ponad czterystu naukowych publikacji i prezentacji. Jest wykładowcą na trzech uniwersytetach, a także założycielem i prezesem dorocznej konferencji naukowej dotyczącej e-zdrowia w Wiedniu.

Pracuje, jako doradca austriackiego Ministerstwa Zdrowia oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) przy Komisji Europejskiej.

Jego obszar kompetencji oraz prowadzonych badań obejmuje zagadnienia z zakresu biomedycyny oraz informatyki medycznej, telemedycyny i analityki predykcyjnej Big Healthcare Data.