Justyna Pancerow

Kierownik Wydziału Wdrożeń Systemu P1, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Absolwentka Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji projektów w administracji publicznej oraz samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem projektów informatycznych realizowanych w obszarze ochronie zdrowia. Od ponad 2 lat jest członkiem zespołu realizującego Projekt P1, a od ponad roku jako Kierownik Wydziału Wdrożeń Systemu P1 odpowiada za proces wdrożenia elektronicznej recepty w skali całej Polski.